Het energielabel is verplicht bij de bouw, verkoop of verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, scholen, horeca, sporthallen en ziekenhuizen.

 

 

Wat is het energielabel?

Het energielabel laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Alleen energieadviseurs met een BRL-certificaat mogen een energielabel afgeven. Het BRL-certificaat wordt in het energielabel ook wel 'NL-EPBD procescertificaat' genoemd. 

Meer informatie over het energielabel, gericht op particuliere bewoners en woningeigenaren vind u via rijksoverheid.nl  en via de website Energielabel. 

 

Hoe weet ik welk energielabel mijn woning heeft?

Check hier het voorlopige energielabel of het huidige geregistreerd energielabel van uw woning.

 

Overzicht wijzigingen

 

Verplicht sinds 2008

Verplicht per 1 januari 2015

Woningbouw

 

Energielabel verplicht bij verkoop of verhuur.
Uitzondering: bij woningbouw niet ouder dan 10 jaar volstaat de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)

Definitief energielabel verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur. De Energie-Index (de uitgebreide opname) wordt dan een vrijwillig instrument.

 

Verplicht sinds 2008

Veranderingen vanaf 1 juli 2014

Bestaande utiliteitsbouw

Energielabel verplicht bij verkoop of verhuur.

Blijft hetzelfde: energielabel verplicht bij verkoop of verhuur.

Nieuwe utiliteitsbouw

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) volstaat, als die niet ouder is dan 10 jaar.

Energielabel verplicht bij oplevering.

Publieke gebouwen

Energielabel moet sinds 1 januari 2009  op een voor het publiek zichtbare plek hangen (bijvoorbeeld bij de receptie of uitgang), in publieke overheidsgebouwen* groter dan 1.000 m².

Energielabel moet op een voor het publiek zichtbare plek hangen in alle publieke gebouwen groter dan 500 m², mits er voor dat gebouw een energielabel is geregistreerd.
Publieke overheidsgebouwen* groter dan 500 m² hebben altijd een energielabel zichtbaar hangen.

In juli 2015 wordt de grens naar verwachting verlaagd naar 250 m². 

* Het gaat om overheidsgebouwen waar vaak publiek komt (vaker dan incidenteel). Zoals ministeries, provincies, gemeenten, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren. Het gaat ook om verhuurde ruimtes aan particulieren, groter dan 500 m², waar vaak publiek komt. Bijvoorbeeld een sportschool.

 

Waarom veranderen de regels?

Omdat in 2010 de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen is herzien om de Europese klimaatdoelen te kunnen bereiken.

 

Volstaat een energieprestatieadvies ook?

Ja, als het energieprestatieadvies (EPA) na 1 juli 2002 is opgesteld door een gecertificeerd adviseur en niet ouder is dan 10 jaar.

 

Welke woningen moeten een energielabel hebben?

 • woningen en appartementen
 • woonwagens bedoeld voor permanent gebruik
 • recreatiewoningen
 • woongebouwen met niet-zelfstandige woonruimten

 

Welke utiliteitsgebouwen moeten een energielabel hebben?

 • gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch)
 • overheidsgebouwen
 • horecagebouwen
 • kantoorgebouwen (zoals banken)
 • bedrijfsverzamelgebouwen
 • bijeenkomstgebouwen (zoals schouwburgen)
 • onderwijsgebouwen
 • sportgebouwen
 • winkels (zoals supermarkten)

Welke gebouwen hoeven geen energielabel?

 • gebouwen met een industriefunctie (zoals fabriekshallen)
 • gebouwen met een overige gebruiksfunctie (zoals schuren en garages)
 • tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen)
 • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en andere religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën)
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m²
 • woonboten
 • monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening)

 

Wat als ik geen energielabel heb?

Per 1 januari 2015 zal de Inspectie Leefomgeving en Transport toezien op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de inspectie zal gaan toezien of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. Voor woningen kan deze boete oplopen tot € 405,-. Van bijvoorbeeld een kantoor riskeert men een boete die kan oplopen tot €20.250,-.

 

Ik verkoop op 2 januari mijn woning, wat moet ik doen?

Wilt u zeker zijn dat u een energielabel kunt overhandigen bij het passeren van de akte bij de notaris in de eerste week van januari, dan kunt u in deze overgangsfase naar het definitief label ervoor kiezen om het huidige energielabel aan te vragen. Voor het verkrijgen van een huidig energielabel heeft u een energieadviseur nodig. Deze kunt u vinden in het kwaliteitsregister van KvINL. 

Vanaf 1 januari kunt u inloggen met uw DigiID in de webapplicatie. U ziet dan uw voorlopig energielabel en de gegevens waarop deze zijn gebaseerd van uw woning. U kunt deze gegevens aanpassen aan de actuele woningkenmerken van uw woning en de benodigde bewijzen invoegen. Als u zorgt dat u voor 1 januari (eventueel in overleg met de makelaar) uw dossier compleet heeft, dan kunt u op 1 januari zo snel mogelijk het definitieve energielabel aanvragen en laten valideren door een erkend deskundige. 
 

Het voorlopig energielabel heeft geen formele status. Houd er rekening mee dat er een doorlooptijd is van minimaal enkele werkdagen in dit proces. Als er op 2 januari toch een akte passeert zonder label, kan ILT de oorspronkelijke woningeigenaar alsnog verzoeken een label te laten opstellen. 

 

Meer informatie

Energiecijfers. Databank over het aantal energielabels in Nederland.

Certificaathouders. Overzicht van adviseurs met een BRL9500-certificaat. Zij mogen het energielabel verstrekken.

Verbeteruwhuis.nl. In drie stappen naar een comfortabeler en energiezuiniger huis.

www.energiebesparingsverkenner.nl.Toont de effecten van energiebesparende maatregelen op de energiekosten en geeft een indicatie van het huidige en het mogelijke energielabel van uw gebouw.

Geschillencommissie Energielabel. Hier kunnen particuliere woningeigenaren een klacht indienen over een adviseur of over het energielabel.